fitnes

PRVIČ V FITNESU?
NIČ ZATO!

Vsak začetek je težak. DEJSTVO.
Si pripravljen/-a ?
Pripravili smo ti 5 zlatih pravil kako se le tega lotiti brez vrtoglavice…

PRAVILNA PREHRANA
JE ŠE KAKO POMEMBNA. ZAKAJ?

Obroki z hranilno in energijsko uravnoteženimi živili so za rekreativca…

UVODNI PROGRAM
VADBE

Vsak začetek je težak. DEJSTVO.
Si pripravljen/-a ?
Pripravili smo ti 5 zlatih pravil kako se le tega lotiti brez vrtoglavice…

KAJ POTREBUJETE, OB PRVEM OBISKU FITNESA?

rezervirajte si prvi obisk

PRAVILNIK V BJ FIT FITNESS&WELLNESS

ODGOVORNOST

S podpisom vpisnega lista ob prvem obisku vadeči izjavlja, da je seznanjen/a z varno uporabo vseh naprav in rekvizitov, da je seznanjen z načinom varne vadbe ter da vadi na lastno odgovornost in po svojih zmožnostih.

pravilnik vadbe

Spoštovani obiskovalci in obiskovalke fitnes&wellness centra BJ FIT, da bi se v našem športnem centru vsi skupaj dobro počutili in ohranjali pozitivno vzdušje, Vas prosimo, da upoštevate pravilnik centra in s tem pripomorete h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa.

ČISTA OBUTEV, PRIMERNA OPREMA IN SKRB ZA OSEBNO HIGIENO

Vstop in vadba v vadbenem prostoru sta dovoljena samo v čisti športni obutvi, ki jo uporabljate samo za fitnes oz.v dvorano. Poskrbi za udobna in kakovostna oblačila. Izbiraj materiale, ki vpijajo pot in hkrati omogočajo koži, da diha.

Prosimo Vas, da skrbite za osebno higieno, po potrebi tudi z uporabo tuša pred vadbo. Vadeči je dolžan skrbeti za vzdrževanje reda in čistoče tako v vadbenem prostoru kot v garderobi.

OBVEZNA UPORABA BRISAČE IN ČIŠČENJE OPREME

Pri vadbi na trenažerjih, klopeh in blazinah obvezno uporabljajte brisačo. Da bi ohranili najvišjo raven higiene, pa po uporabi kardio trenažerjev in blazin le-te obvezno očistite z dezinfekcijskim sredstvom. Če ste brisačo pozabili, se oglasite na recepciji, kjer Vam nudimo izposojo brisače.

BONTON PRIMERNEGA OBNAŠANJA MED VADBO

S svojim obnašanjem ne ovirajte ali motite ostalih, ki vadijo. Po uporabi čim prej sprostite klop ali trenažer in tako omogočite nemoteno vadbo drugim obiskovalcem. Po končani vadbi se ne zadržujte na trenažerjih.

RAVNANJE Z UTEŽMI, POSPRAVLJANJE UTEŽI IN OSTALE OPREME

Metanje uteži na tla ni dovoljeno. Odlaganje uteži na klopi ali sedeže trenažerjev ni dovoljeno. Uteži in opremo po uporabi odložite na za to predvidena mesta. Dolžnost vsakega vadečega je, da uteži in opremo po vadbi pospravi za seboj. Svetujemo Vam, da pred začetkom uporabe vadbenih naprav dobro preverite, ali je zaponka na utežeh pravilno nameščena, da ne bi prišlo do zdrsa uteži in s tem do poškodb.

UPOŠTEVANJE DELOVNEGA ČASA FITNESA

Prosimo Vas, da upoštevate delovni čas fitnesa. Trening zaključite najkasneje 10 minut pred koncem delovnega časa, da se lahko še nemoteno stuširate in preoblečete.

UPORABA SANITARIJ IN TUŠEV

Prosimo Vas, da toaletne prostore in tuše po uporabi pustite v čistem stanju, saj bo le tako možna neomejena uporaba tudi ostalim članom. Vsak član si želi uporabo brezhibno čistih toaletnih prostorov.

VAŠE ZDRAVSTVENO STANJE IN MOREBITNE POŠKODBE

Vadeči je dolžan obvestiti osebje fitnesa o posebnostih svojega zdravstvenega stanja in iz tega izhajajočih omejitvah pri vadbi. Fitnes in njegovi zaposleni ne morejo prevzeti nobene odgovornosti zaradi poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi oz. kot posledica vadbe ali uporabe storitev fitnesa, tudi če so bili seznanjeni z omejitvami in možnimi zdravstvenimi težavami vadečega oz. uporabnika storitev.

VAŠE POČUTJE

Vadba poteka na lastno odgovornost. Pred vsako vadbo dobro ogrejte mišice, med vadbo pa ne delajte predolgih odmorov, da ne pride do ohlajanja organizma. Če med vadbo občutite slabost ali neprijetno počutje, vajo TAKOJ prekinite in se posvetujte s trenerjem.

VARNOST OSEBNIH PREDMETOV

Fitnes in njegovi zaposleni ne odgovarjajo za varnost osebnih predmetov. Oblačila in osebne predmete shranjujte v za to namenjenih garderobnih omaricah.

UPORABA TELEFONOV ZA POGOVORE NI DOVOLJENA

V vadbenem prostoru telefona ne uporabljajte za glasne pogovore ali prejemanje klicev, ki bi lahko motili sovadeče. Če prek telefona poslušate glasbo ali ga uporabljate za slikanje, počnite to nemoteče za ostale vadeče.

STAROSTNA OMEJITEV OBISKOVALCEV FITNESA

Osebam, mlajšim od 14 let, ni dovoljeno zadrževanje v fitnesu, razen v spremstvu polnoletne osebe in pod pogojem, da otrok ne ovira ali moti vadečih v fitnesu. Osebe med 14. in 18. letom starosti lahko vadijo v fitnesu le pod pogojem, da starši izpolnijo in podpišejo vpisni list osebno na recepciji.

ODGOVORNOST FITNES CENTRA

Pridružujemo si pravico do spremembe pravilnika, ki je javno obešen v prostorih fitnesa. Osebje fitnesa si pridružuje pravico prepovedi vadbe obiskovalcem, ki ne upoštevajo tega pravilnika.

Na Vrhniki 01.01.2013